пʼятниця, 27 грудня 2019 р.

Нормативні документи

Нормативні документи

1. Конституція України - [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр
2. Закон України «Про освіту» - [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19
3. Закон України «Про загальну середню освіту» - [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/651-14
4. Закон України «Про вищу освіту» - [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18
5. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
(Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392)
// Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України. – 2012. – № 4-5. – С. 3-56 - [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.
6. Концепція Нової української школи -[Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednyaua-
sch-2016/koncepciya.html
7. Концепція літературної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки
України від 26.01.2011 № 58) -[Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/13508/
8. Зарубіжна література. Програма для 10-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів з українською мовою навчання (рівень Стандарт), 2018
р. - [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua
9. Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у
2019/2020 навчальному році (Додаток до листа МОІНУ від 01.07.2019 №1/11-
5966) -[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://www.schoollife.org.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар

Кроссенс "Зимова ніч"