середа, 1 січня 2020 р.

Програма. Зарубіжна література 10 клас, 11 клас (Рівень стандарту)

Зарубіжна література
 11 клас
(Рівень стандарту)
35 годин на рік; 1 година на тиждень

  Укладено відповідно до програми, затвердженою МОНУ. -  Світова література. 10-11 класи / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький.-К.: Грамота 2011р(зі змінами,затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 №826

  п/п

Програмний матеріал

Кіль-кість годин
Дата
При-мітка

1 семестр
1
Загальна характеристика розвитку літератури 1-ої половини ХХ ст. Авангардизм в літературі. Доля реалізму. Елітарна та масова культура.
1


2
Урок розвитку мовлення №1. Складання тез за темою «Авангардизм 1919-20-х років» і здійснювана ним «революція в мистецтві» (за підручником; письмово)
1


3
 Урок позакласного читання №1. О. І. Купрін «Гранатовий браслет»
1


4
Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості. Концепція світу та людини в оповіданні «Перевтілення»
1


5
Урок розвитку мовлення №2. Характеристика образу Грегора Замзи з оповідання Ф. Кафки «Перевтілення»
1


6
Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення». Вплив Ф. Кафки на розвиток всесвітньої літератури.
1


7
Д. Джойс – видатний ірландський письменник-модерніст. Психологічне есе «Джакомо Джойс»
1


8
«Потік свідомості» та аналіз психології людини в психологічному есе «Джакомо Джойс»
1


9
Контрольна робота №1 з теми «Література 1-ої половини ХХ ст. »Різнорівневі тестові завдання
1


10
М. Булгаков – видатний російський письменник. Роман «Майстер і Маргарита». Особливості композиції твору.
1


11
Проблематика та характеристика головних образів роману
1


12
Воланд і його почет. «Магічний реалізм» у творі
1


13
Головні зрушення в поезії ХХ ст.. Основні течії європейської поезії ХХ ст. Поезія Р.М. Рільке та Г. Аполлінера
1


14
«Срібна доба» російської поезії, її авангардистські та модерністські течії. Поезія О. Блока та А. Ахматової. Виразне читання поезій напамять.
1


15
Контрольна робота №2. Твір за поетичними творами Рільке, Аполлінера, О. Блока, А.Ахматової (поетів-модерністів)
1


16
Особливості літературного процесу другої половини ХХ ст.
1Зарубіжна література
10 клас
(Рівень стандарту)
З5 годин на рік; 1 година на тиждень.
   Укладено відповідно до програми, затвердженою наказом МОНУ від 23. 10. 2017 №1407 Зарубіжна література. 10-11 класи / Автори Л. П. Юлдашева, ОМ. НіколенкоЮ.І. Підручник для ЗНЗ Зарубіжна література, 10 кл.


Програмний матеріал
К-ть
годин
Дата
Примітки
І семестр

1.
Вступ. Оригінальна і перекладна література в сучасному світі.
1


Золоті сторінки далеких епох
7


2.
Стародавня Греція. Етапи й шедеври античності (огляд). Гомер «Одіссея». Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи поеми
1


3.
Образ Одіссея. Засудження беззаконня, насильства, несправедливості. Урок розвитку мовлення №1. Написання листа літературному герою
1


4.
Італія. Основні етапи і представники італійського Відродження. Данте Алігєрі. Поема «Божественна комедія». Особливості композиції поеми та алегоричний зміст образів
1


5.
Концепція світу і людини. Роль Данте в історії європейської культури
1


6.
Англія. Здобутки й представники епохи Ренесансу в Англії. Драматургія В. Шекспіра. Філософські і моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Художній простір. Провідні мотиви твору
1


7.
Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи. Гамлет – вічний образ світової літератури
1


8.
Урок ровитку мовлення №2. Диспут: «Щоб добрим бути, я обрав жорстокість…». Виразне читання напамять одного із монологів Гамлета
1


9.
Контрольна робота №1. Твір за вивченими літературними творами з розділу «Золоті сторінки далеких епох»
1Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму
6


10.
Німеччина. Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Ернест Теодор Амадей Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер». Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху
1


11.
Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету і композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка повісті
1


12.
Позакласне читання№1. Е. Т. А. Гофман «Золотий горнець»
1


13.
Росія. Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. І. Тютчева та А. А. Фета (огляд). Художня довершеність творів
1


14.
США. Розвиток романтизму в США. В. Вітмен «Листя трави». Особливості світобачення митця. Тематика, проблематика, композиція збірки
1


15.
Образ ліричного героя збірки В. Вітмена «Листя трави». Традиції й художнє новаторство поета. Виразне читання напамять одного з уривків віршів В. Вітмена
1


16.
Контрольна робота №2. 2 «Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму». Різнорівневі тестові завдання
1

Зарубіжна  література
10 клас
(Рівень стандарту)
35 годин на рік; 1година на тиждень
   Укладено відповідно до програми, затвердженою наказом МОНУ від 23. 10. 2017 №1407 Зарубіжна література. 10-11 класи / Автори Л. П. Юлдашева, ОМ. НіколенкоЮ.І. Підручник для ЗНЗ Зарубіжна література, 10 кл.

№ п/п
Програмний матеріал
Кількість годин
Дата
Примітки
ІІ семестр


Роман ХІХ ст.
6


16.
Франція. Стендаль (Анрі Бейль), його внесок у скарбницю психологічної прози ХІХ ст. Конфлікт молодої людини та суспільства в романі «Червоне і чорне»
1


17.
Образ Жульєна Сореля. Урок розвитку мовлення №3. Написання власного висловлювання на тему «Жульєн Сорель – людина, яка запізнилася народитися.»
1


18.
Жіночі образи у творі. Зображення соціального середовища. Значення символіки у творі
1


19.
Росія. Ф. М. Достоєвський. Значення письменника для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Особливості індивідуального стилю письменника
1


20.
Сюжет роману Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя
1


21.
«Теорія» Раскольнікова, її сутність. Біблійні мотиви у творі,  Система образів роману. Поліфонізм твору
1


22.
Урок позакласного читання №2. Ф. М. Достоєвський «Хлопчик у Христа на ялинці»
1


23.
Контрольна робота №3. Твір за темою «Роман ХІХ ст.»
1Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму і ліриці
4


24.
Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця ХІХ – початку ХХ ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм
1


25.
Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка  «Квіти зла» (загальна характеристика). Вріші «Альбатрос», «Відповідності», «Вечерова гармонія»
1


26.
Поль Верлен. Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Виразне читання напам’ять одного з віршів поета
1


27.
Артюр Рембо. Художнє новаторство поета. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія»
1


28.
Урок розвитку мовлення №4. Презентація сторінки усного журналу про улюбленого поета
1Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.
3


29.
 Моріс Матерлінк «Синій птах». М. Матерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру 
1


30.
Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії М. Матерлінка «Синій птах»
1


31.
Особливості розвитку сюжету казки-феєрії М. Матерлінка «Синій птах». Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу
1


32.
Контрольна робота №4 за темою «Перехід до модернізму. Драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.»
1


.
Сучасна література в юнацькому читанні
2


33.
Паоло Коельйо «Алхімік». Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі.  
1


34.
Система образів твору. Ознаки роману-притчі
1


35.
Підсумки. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу
1

Немає коментарів:

Дописати коментар

Кроссенс "Зимова ніч"