вівторок, 14 січня 2020 р.

«Старо-новогодние» книги

Ночь с 13 на 14 января – канун «старого» Нового года – странного и непонятного для «посторонних» русского праздника. Никто толком не знает – чем Старый Новый год отличается от традиционного Нового года? В принципе, дело только в расхождении дат… Но, тем не менее, мы воспринимаем его как вполне самостоятельный праздник, как способ продлить очарование Нового года. А, может быть, впервые его почувствовать, ведь обстановка в этот день более спокойная, нет той суеты, что происходила две недели назад… Поэтому можно его встретить за чтением книг, где с героями в этот день происходят невероятные события. Правда, они не всегда приятные.

понеділок, 13 січня 2020 р.

Новорічна казка


              Кожна дитина і доросла людина з нетерпінням чекають свята Нового року. Дійсно, це свято з давніх часів вважається самим довгоочікуваним, найулюбленішим, його з надією на чудо чекають всі - наївні і завжди юні дорослі, не по-дитячому серйозні малюки, і, звичайно ж, учні школи. А чекають тому, що Новий 2020 рік неодмінно принесе з собою душевне тепло і гармонію в кожну сім'ю, удачу, любов, величезний згорток подарунків і новорічних побажань!
Мабуть, кожен хотів би, щоб цей Новий рік пройшов незабутньо, чарівно, неповторно…
Не обминув радісний, святковий настрій і учнів нашої школи. Коли діти дорослішають, дуже важливо зуміти зберегти у їх серцях віру в чудеса. Мої одинадятикласники з нетерпінням чекали цього дня, коли до них завітає чарівна Новорічна казка з Принцом, Доброю Феєю, Попелюшкою, Дідом Морозом, Снігуронькою, яскраво-казковим бал-маскарадом. І це здійснилося. Учні старших класів стали не тільки глядачами, а й героями  Новорічної казки «Попелюшка». Всі ніби побували на справжньому балу, повірили в чудо і ще раз переконалися, що добро перемагає зло.
З Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай ці свята наповнюють серце вірою в дива, дарують матеріальне і духовне благополуччя. Бажаю любові від близьких і добра від оточуючих людей, щасливого життя і міцного здоров’я.

Опис досвіду

Опис досвіду : «Впровадження інноваційних технологій навчання та розвиток критичного мислення учнів на уроках зарубіжної літератури»

Педагогічне кредо:
“Перестанеш навчатись сам – не зможеш навчати інших”

Вміє вчити той, хто вчить цікаво,
хто викладає свій предмет…так,
щоб в душі учня зазвучали струни у відповідь
і ні на хвилину не засинала його допитливість»
А.Ейнштейн
Вступ
             Який він, сучасний вчитель? Суспільство ставить перед ним багато вимог. Проте, перш за все, сучасний вчитель має бути таким, яким він хоче бачити своїх вихованців, як говорив К. Ушинський. Моральні якості вчителя відіграють велику роль у вихованні та навчанні учнів. Бо не кожна дитина може бути відмінником, а от людиною вона повинна стати. І саме сформувати майбутню особистість - перше завдання вчителя.
     Завдання сучасної освіти полягає у формуванні особистості з гнучким розумом, із швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими  потребами подальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями.  «Творчі здібності - продукт саморуху, самостійного розв’язання задач і питань, самостійного розкриття закономірностей і зв’язків між предметами і явищами… Це продукт розвитку, причому час вимагає йти не шляхом удосконалення, у якому принцип наслідування є провідним і призводить до інтелектуального і фізичного перевантаження, а шляхом пошуку нових, ефективніших методів навчально-пізнавальної діяльності розвитку вільного, за якого інтерес, захоплення і пристрасть - головні рушійні сили». Тому на всіх рівнях неперервної освіти повинні створюватись умови для розвитку творчих здібностей учнів, підготовки їх до життя у сучасному суспільстві.
            Все гострішою стає проблема вдосконалення форми організації процесу навчання, знаходження відповіді на питання: «Як створити умови для розвитку та самореалізації особистості в процесі навчання? Як, залишаючись у рамках класно-урочної системи, підвищити ефективність навчального процесу, досягти високого інтелектуального розвитку учнів, забезпечити оволодіння ними навичками саморозвитку особистості?»
             Отож, готуючи кожен урок, я намагаюсь перш за все зацікавити своїх учнів новою темою, а допомагає мені в цьому використання комп’ютерної техніки. Моя система роботи будується на сучасних педагогічних технологіях, головна мета яких — зробити процес навчання творчим. Використання елементів інноваційних технологій забезпечує формування стійкого інтересу учнів до зарубіжної літератури, результатом якого є розвиток мислення високого рівня й формування мовленнєвої культури школярів та компетентної особистості.
     Головною, стратегічною лінією своєї діяльності вважаю розвиток творчих компетентностей учнів на уроках зарубіжної літератури  шляхом впровадження інтерактивних форм навчання в умовах використання ІКТ, у творчій участі школярів у позашкільних заходах,  в участі вихованців у пошуково-дослідницькій діяльності, у вмінні учнів вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі та самостійно користуватися Інтернет ресурсами, які активізують діяльність учнів, сприяють формуванню творчих здібностей.

1. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ  ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА 
Досліджуючи  тему: «Розвиток творчих здібностей учнів  шляхом інтерактивних форм навчання в умовах використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури» практично завжди намагаюся створити такі умови, за яких був би ефективним обмін знаннями, ідеями, способами діяльності між усіма учасниками навчально-виховного процесу. Атмосфера доброзичливості та взаємодії підтримки на такому уроці обов’язкова.
Мета досвіду: створення  сприятливих  умов  навчання, при яких учень
відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить
продуктивним сам освітній процес.
Завдання:
      -         розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного, креативного мислення;
-         розвиток  якісних етапів пізнавального процесу: споглядання, сприйняття, уявлення, фантазії,  образної пам’яті, уяви, естетичного смаку;
-         посилити мотиваційні аспекти особистості щодо саморозвитку та уміння творчо працювати в інформаційному просторі;
-         розвиток зв′язного мовлення школярів, способів творчих видів комунікацій;
-         урізноманітнювати види позакласної діяльності як ефективного механізму впливу і розвитку творчих здібностей учнів;
-         сприяти формуванню інформаційно - комунікаційної культури як важливого засобу та методу розвитку пізнавального процесу та творчих здібностей.
Законодавчою основою для реалізації завдань  є Закон України «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція загальної середньої освіти, Концепція літературної освіти, Національна програма інформатизації.
Науково - теоретичною основою даної проблеми стали ідеї:
·         ідеї О. М. Пєхоти. Т. В. Гришина щодо викладання гуманітарних дисциплін;
·         інтерактивні форми і методи навчання (С. І. Сафарян, Є. В. Волощук, Д. С.          Наливайко,  Л.О. Фурсова);
·         викладання літератури як мистецтва слова (Є. М. Ільїн);
·        ігрова діяльність (Г. Селевко);
·         сучасні шкільні технології (особистісно зорієнтоване навчання, розвивальне навчання) (С. І. Подмазін, І. Якиманська; Д. Б. Ельконін,
       В. В. Давидов, Л. С. Виготський);
·         технологія колективного взаємонавчання (О. Рівін);
·         технологія комп'ютерного (інформаційного) навчання
         (О. В.Овчарук, А. В.Хуторський, А.Єршов).
Провідна наукова ідея використання інтерактивних технологій у процесі навчання зарубіжної літератури сприяє  активізації навчально-пізнавальної діяльності, спонукає  зростанню активності, реалізації творчого потенціалу особистості.

Методи, прийоми та засоби розвитку творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури

    Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм  організації навчально-виховного процесу, зокрема – занять із зарубіжної літератури. У своїй педагогічній діяльності  намагаюсь використовувати сучасні інформаційні технології.  Зараз я не уявляю свого уроку без використання хмарних технологій в мережі Інтернет, демонстрації  ілюстрацій до  будь-яких творів літератури, показу навчальних презентацій, слайд-шоу, тестування учнів, створення учнівський проектів та їх захисту, оскільки  всім  відомо,  що  краще  один  раз  побачити,  ніж  сто  раз  почути.  Урок,  який  супроводжуватиметься  таблицями,  схемами,  цікавими  завданнями,  кросвордами,  що  з’являтимуться  на  екрані,    значно  виграє  у  порівнянні  зі  стандартним  уроком.  На  цих  уроках  задіяні  всі  канали  сприйняття  інформації:  аудійний,  візуальний,  кінестетичний,  учні  естетично  сприймають  інформацію,  а  це  сприяє  повнішому  її  усвідомленню.  Все  це  розвиває  творчі  та  інтелектуальні  здібності  дітей. Завдяки комп’ютерним  технологіям стає можливим широке урізноманітнення методів, форм та прийомів навчання, впровадження інтерактивного навчання – спеціальної  форми організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачувану мету: створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність. Під час підготовки та проведення уроків зарубіжної  літератури   застосовую різні  Інтернет-сервіси  і комп’ютерні програми, такі як: електронні підручники або програмовані педагогічні засоби (ППЗ),  авторські тести (за допомогою програми "TEST - W"),  програма MS Publisher для виготовлення буклетів, листівок, стіннівок, MS Excel – для побудови схем та таблиць, програму "Pоwer Рoint" для створення презентацій та проектів.

Що і як я використовую у власній роботі?
Інформаційне суспільство спонукає сучасного педагога працювати на випередження. Учитель повинен бути координатором інформаційного потоку, володіти сучасними методиками та новітніми технологіями. Сучасних школярів уже не задовольняє лише крейда і дошка. Вони прагнуть інноваційних форм навчання, так чи інакше пов’язаних з електронними матеріалами. Це вимагає від вчителя іти в ногу з часом.  Майбутнє наших учнів – це життя і праця у новому цифровому суспільстві, у якому володіння ІКТ є запорукою успіху. Тому в даний час Інтернет-сервіси стають надійними помічниками учителя, відкриваючи безліч можливостей для урізноманітнення навчально-виховного процесу. Видатний вчений, мислитель і гуманіст Алі Апшероні писав: «Педагоги не можуть успішно когось навчити, якщо в цей час ретельно не вчаться самі». Мій досвід підтверджує ту тезу, що найважливішою складовою процесу навчання є не комп’ютери, а вчителі, озброєні методиками застосування комп’ютерних технологій.
Ми, вчителі, повинні створити в мережі Інтернет таке середовище, яке б з одного боку цікавило учнів, а з іншого було навчальним, направляло діяльність дитини на навчання. Саме таким середовищем і може бути сайт або блог вчителя.
«Присутність» вчителя в мережі Інтернет, наявність у нього особистих освітніх інтернет-ресурсів вже само по собі є свідченням його інноваційної діяльності, оскільки:

  • за допомогою персональних інтернет-ресурсів вчитель може показатити результати своєї діяльності широкому колу людей, а значить, він володіє сміливістю, впевненістю у власній професійній компетентності - якостями, дуже важливими для творчого вчителя;
  • наповнення персональних інтернет-ресурсів передбачає наявність у вчителя оригінальних розробок, інноваційний досвід їх створення і реалізації, готовність поділитися ними з коллегами;
  • поповнення, оновлення, розвиток персональних інтернет-ресурсів, особливо ведення особистого сайту або блогу, вимагає значних витрат часу і сил, а отже, учитель, який веде власний освітній інтернет-ресурс - ентузіаст своєї справи, що також характерно для творчо працюючого педагога.
Мною створено авторський освітній блог  що дало мені можливість

  • продемонструвати найбільш значущі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетентності;
  • створення систематизованого архіву власних матеріалів, що зберігаються на сервері;
  • проаналізувати, узагальнити і систематизувати свій педагогічний досвід: власні дослідження, самоосвітні матеріали, розробки відкритих уроків,  матеріалів участі у конкурсі «Кращий читач», інших вдалих уроків;
  • набуття нових навичок під час створення власного сайту: уміння писати, досвіду програмування і веб-дизайну та ін.;
  • створення сучасного електронного портфоліо вчителя;
  • сайт приваблює до себе однодумців, що створює передумови для налагодження великої кількості професійних контактів та визначення перспектив.
           У блозі створено для публікацій сторінки: «Опис досвіду»«Вісті з уроків»«Скарбничка класного керівника»«Позакласна робота», «Дидактичний матеріал». Саме головне, що я маю постійний зв'язок з батьками та учнями.
Завдяки блогу я можу:
·                      розвивати інтерес до отримання знань;
·                      розвивати здатність самостійного навчання;
·                     обмінюватись інформацією;
·                      індивідуалізувати процес навчання;
·                     розвивати співпрацю;
·                     переглядати навчальні відеофільми з лекціями або екранізаціями, а то й відео-уроками, шляхом вбудовування їх в блог;
·                     публікувати онлайн-тести, кросворди, цікаві завдання на співставлення, на знаходження та ін..
·                     висвітлення репортажів про події в класі або на  уроці;
·                     обміну корисними посиланнями на ресурси Інтернету;

           Хмарні технології — це технології, які надають користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.
          Хмарні технології в навчанні надають ряд переваг:
·         економія засобів на придбання програмного забезпечення (використання технології Office Web Apps (Office онлайн));
·         зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях;
·         виконання багатьох видів учбової роботи, контролю і оцінки online;
·         економія дискового простору;
·         антивірусна, безрекламна, антихакреська безпека та відкритість освітнього середовища для вчителів і для учнів.
Приклади використання хмарних технологій 
·         Використання Office Web Apps-додатків. (Office 365)
·         Сайт, блог
·         Он-лайн сервіси для учбового процесу, спілкування, тестування.
·         Системи дистанційного навчання, бібліотека, медіатека.
·         Сховища файлів,спільний доступ. (Dropbox,SkyDrive)
·         Спільна робота.
·         Відеоконференції.
·         Електронна пошта
·         Сервіси Google Apps;
              Хмарні технології дозволяють споживачам використовувати програми без установки і доступу до особистих файлів з будь-якого комп'ютера, що має доступ в Інтернет. Простим прикладом хмарних технологій є сервіси електронної пошти, наприклад, Gmail, Meta і т.д. Вам потрібно всього лише підключення до Інтернету, і ви зможете відправити пошту, при цьому додаткового програмного забезпечення або сервера не потребуючи.
Зручними для мене є такі хмарні сервіси GoogleДиск Google, документи, PicasaBlogger, відеохостинг YouTube та ін.
Диск Google – це більше, ніж просто сховище файлів. Учень і вчитель можуть керувати доступом до файлів і спільно редагувати їх, користуючись будь-яким пристроєм. Диск Google надає доступ до документів Google, набору інструментів для редагування, які дозволяють поліпшити спільну роботу – можна миттєво створювати нові документи, таблиці та презентації, працювати одночасно з іншими користувачами над одним документом і переглядати зміни, які вносяться в режимі реального часу.

Тож проблема виконання домашніх завдань з предмету тепер вирішується дуже просто та зручно для кожного учня: я створюю файл із завданням, який розміщую на Диску і надаю файлу спільний доступ для усіх учнів у мережі.
Диск Google дозволяє оптимізувати навчально-методичну роботу та створити в Інтернеті власні електронні навчальні матеріали за рахунок використання мережевих баз даних, де можуть бути розміщені власні методичні комплекси, дидактичні матеріали, медіатека та наукові розробки і де можна буде проглянути матеріали інших викладачів за необхідною темою. Такий підхід щодо використання хмарних ресурсів надає принципово нові можливості щодо передачі знань при проведенні уроків при організації самостійного пошуку знань.
Зробить цікавим урок та урізноманітнить самостійну роботу учнів Google YouTube (Ютьюб) – сервіс, що надає послуги хостингу (розміщення) різних відеоматеріалів. Доцільно використовувати цей сервіс для перегляду тематичних відеозаписів, які легко можна знайти за ключовими словами і завантажити у разі потреби. Наприклад, для перегляду навчального відео з будь-якої теми  достатньо у рядку пошуку ввести ключові слова (словосполучення, речення) і відеоресурс запропонує варіанти відеозаписів.
          Соціальні сервіси web2.0 в роботі вчителя
Важливою частиною дистанційного навчання є участь у спільних телекомунікаційних проектах, так званих «Мережевих спільнотах». Саме для таких цілей служать соціальні сервіси web2.0. Зареєструвавшись на ЗапоВікі і створивши свою візитку,  сервіси web2.0.  об’єднують нас, вчителів, у певні спільноти, даючи можливість обмінюватись матеріалом, всім одночасно брати участь в обговореннях та самостійно змінювати інтерфейс платформи.
За допомогою цих сервісів я створюю на своєму блозі інтерактивні вправи.
 Приклади інтерактивних завдань на LearningApps:
ü знайти пару («Титани доби Відродження» - знайти пару представника доби Відродження і його витвір по зображенню;  письменник і його твір; письменник і період його творчості; прізвище письменника і його зображення.)
ü Вправи на відповідність  (знайти відповідність між персонажем повісті Е. Портер «Полліанна» та його характеристикою; відповідність між символом і його значенням по твору Е. Хемінгуея «Старий і море»;  відповідність між прізвищем письменника та зображенням головного героя його твору; розподілити зображення письменника відповідно до його країни)
ü Хронологічна лінійка (Літературна епоха)
ü Вікторина з вибором правильної відповіді (Ф.Достоєвський «Злочин і кара»).
ü Вікторина «Перший мільйон» (матеріал на повторення для  учнів І курсу).
ü Зашифровані слова (За твором А.Камю «Чума» потрібно знайти слова, які є символічним значенням образу чуми; знайти риси характеру Раскольнікова по роману "Злочин і кара").
ü Знайди потрібне  (Обрати риси характеру притаманні Раскольнікову)
ü Кросворди   («Життя і творчість Вільяма Шекспіра», «Грегор Замза»;  Е.Т.А. Гофман "Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер"; Антуан де Сент Екзюпері «Маленький принц»).
ü Пазл (Розташувати назви творів відповідно до їх жанру; розподілити письменників відповідно їх літературного періоду)

Тестові  програмні  засоби
          Система навчання являє собою багатогранний процес, що складається з багатьох взаємозалежних елементів. Серед них важливе місце займає контроль знань, навичок, умінь. Контроль супроводжує всі види навчальної діяльності, без нього не можна проводити керування будь-яким процесом або системою. У своїй практиці я  використовую тестові  програмні  засоби My TestTest-W.Тести, як показала практика, є ефективною формою перевірки й оцінювання знань та навчальних досягнень учнів. Вони сприяють активізації розумової діяльності, концентрації уваги школярів. Порівняно з іншими методами педагогічного оцінювання, тести мають багато переваг, серед яких:
- можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів програми;
- об'єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу;
- створити для всіх учасників тестування рівні умови складання тестів;
- автоматизувати процедуру перевірки результатів;
          - охопити тестуванням велику кількість учнів;
          - забезпечити всебічну й повну перевірку;
          - оперативність  статистичної обробки результатів контролю.
Нам, вчителям, рекомендують якомога частіше впроваджувати тестові завдання, тим паче,  що майже кожен випускник здає ЗНО.
      
 Багато педагогів і психологів намагаються аргументовано відповістити на запитання: чи може «бездушна» машина оцінити знання учнів? Однак, на практиці загальновизнано, що використання комп'ютера допомагає вчителю скоротити рутинну роботу з перевірки тестів, контрольних робіт, що дозволяє проводити контроль частіше й знижує  фактор суб'єктивності, на який часто скаржаться як учні, так і батьки.
        Система комп'ютерного контролю дозволяє реалізувати більше ефективну технологію контролю знань по всьому пройденому матеріалу, не піклуючись про економію часу на перевірку.
У режимі редактора комп'ютерних тестових оболонках Шестопалова,  я вводжу  запитання, які можуть мати як одну так і декілька правильних відповідей. Комп'ютер підраховує кількість правильних відповідей як у числах так і у відсотках і в залежності від кількості запитань сам виставляє бал. Крім цього, коли учень натискує на варіант відповіді, де висвічується: правильна вона чи ні з уточненням. Тобто учень може перевірити свої знання або доповнити вже існуючі.
          У тестовій оболонці My Test є можливість урізноманітнити запитання. Наприклад, запитання  з одиночним вибором,  вибором декількох, запитання на впорядкування, на відповідність,  відповідь з ручним введення числа та ручним введення тексту. На поставлене питання потрібно дати відповідь, вибравши один або кілька пунктів із запропонованих варіантів. Розставте наступні події в хронологічному порядку.
Мною розроблені такі тестові завдання:

ü В.Шекспір “Гамлет” (10 клас)
ü «Злочин і кара» (10 клас)
ü «Майстер і Маргарита» (11 клас)
   Франц Кафка "Перевтілення"
Грегор Замза
Мультимедійні презентації   на уроках зарубіжної літератури
Я вважаю, що завдяки мультимедійним засобам сухий теоретичний матеріал оживає, видатні історичні події стають близькими, абстрактні поняття постають як конкретні явища. Тому особливу увагу  приділяю використанню мультимедійних презентацій.
    Мультимедійна презентація дозволяє мені створити анімаційний опорний конспект уроку, зобразити в динаміці  явище, подію. Такий прийом, по-перше,  допомагає  вільно орієнтуватися у великій кількості інформації, у доступній формі донести її до учнів, чітко дотримуватися етапів уроку, по-друге, викликає цікавість  до теми, допомагає легше засвоїти новий навчальний матеріал.  Наприклад, під час введення в тему «Література Середньовіччя», «Античність», «Просвітництво», «Відродження»  спираючись на  презентацію протягом усього уроку,  не лише надаю учням нову інформацію, а й ілюструю її.

      Програма Microsoft Publisher
Працюючи в програмі Microsoft Publisher, активизирую пізнавальну діяльність учнів. Діти готують до уроку книжки-малятка, буклети і т. д. Також використовуємо для оформлення результатів групової роботи випуску газети, інформаційного листка. Учні вчаться редагувати тексти, самі набирають тексти своїх творчих робіт, своїх віршів, складають збірники, роблять комп'ютерні малюнки. Старшокласники оформляють свої доповіді, реферати з допомогою цієї програми. Також ми її використовуємо для створення учнівського інформаційно-розважального бюлетня «Форум».

Програма 
Windows Mowi Maker

             Використовую на уроках літератури програму 
Windows Mowi Maker. Роблю відеокліпи до поезій поетів, на які композитори написали музику, наприклад, у творчості Сергія Єсеніна, Марини Цвєтаєвої, О.Блока, Поль Верлен та інші. Також роблю відеокліпи кращих виступів учнів на уроках та позаурочній діяльності.

Створення кросвордів
         До  форм навчальної діяльності належить складання та розв’язування кросвордів. Кросворди сприяють розвитку пошуково-творчих здібностей учнів, вмінню застосовувати свої знання, швидко орієнтуватись в здобутих відомостях. Вони є хорошим тренінгом розумової діяльності, дають тому хто відгадує можливість для самовираження. Розв’язування кросвордів тренує пам’ять, покращує кмітливість, виробляє наполегливість, здатність логічно мислити, зіставляти, вчить працювати з додатковою літературою, енциклопедіями, розширює кругозір, стимулює інтерес до предмету.
Чому ж ідею кросвордів не застосувати у навчальному процесі? Це ж та сама дидактична гра, яка складається з ігрової та навчальної задач. Треба чітко уявляти, з якою метою використовується даний кросворд, які знання можуть бути закріплені з його допомогою, систематизовані, виявлені в учнів, які вміння сформовані та перевірені.

        Рішення кросвордів ефективне після вивчення теми, при узагальненні навчального матеріалу. Я маю можливість виявити, які питання потрібно пояснити і закріпити.

 Кросворди складаю використовуючи  програму Cross в онлайн – режимі, програму MS ExcelMS Word

 

Перед тим, як дати учням  кросворд, я повинна: перевірити доступність кросворду, вимоги шкільної програми (якщо учні не володіють необхідною для рішення кросворда шириною знань, можна наперед повідомити їм деякі важкі, або маловідомі терміни);  стимулювати учнів працювати на найкращий кінцевий результат (повний розв'язок кросворду) – за це вони отримують бали;  забезпечити при роботі з кросвордами тільки позитивні емоції учнів, тобто веселий настрій і задоволення від вдалої відповіді;
В ході рішення можна внести  елемент змагання між учнями (це істотно активізує пізнавальну діяльність). Також передбачено обговорення відповідей на питання кросворда, їх уточнення, а в разі розходження думок — проведення дискусій .

            
Як правило, всі навчальні кросворди рішаються по пам’яті і саме вказування вчителя на те, що учні справилися з завданням без допомоги довідкової літератури, є хорошим психологічним стимулом для них.
Віртуальна подорож
Віртуальні подорожі на моїх уроках дають можливість учням «подорожувати» різними країнами світу, бачити найвидатніші музеї та галереї, «стати свідками» історичних подій, відвідати визначні місця, пов’язані з життям чи творчістю того або іншого письменника.  Особливо ефективні такі віртуальні подорожі на  уроках - знайомствах із життям та творчістю письменників. Часто використовую перегляд документальних роликів або мультимедійних презентацій  з попереднім завданням. Наприклад, під час вивчення біографії  М.Гоголя ми здійснюємо віртуальну подорож гоголівськими місцями. Перед переглядом мультимедійної презентації учні,  в залежності від підготовленості класу, отримують завдання: скласти план розповіді про життя М.Гоголя,  хронологічну таблицю, тези.

Художня галерея
 Немає сумнівів, що література нерозривно повязана з іншими видами мистецтва. Тому під час вивчення творчості того чи іншого письменника, поета,  обовязково звертаю увагу на те, як його творчість відобразилася в музиці, образотворчому мистецтві. І ось тут, на мій погляд, незамінні презентації - художні галереї. У поєднанні з музичним супроводом, вони створюють реальні відчуття присутності в найбільших музеях, галереях, виставках світу. Так, на заключному уроці по темі «Фауст» Й. В. Гете,  використовую презентацію «Образ Фауста в образотворчому мистецтві». Під час знайомства з репродукціями полотен різних художників у супроводі уривків з музичних творів відомих композиторів,   виховую  в учнів естетичний смак, почуття прекрасного, розширюю їхній  кругозір.

Слайд-шоу
      Я вважаю, що неможливо вивчати творчість письменника, оминувши традиції, історію, культурні надбання його народу. На таких уроках, на мій погляд, необхідний яскравий, вражаючий ілюстративний матеріал, який не залишить учнів байдужими.  У цих випадках мені на допомогу приходить слайд-шоу.
Наприклад, знайомлячи учнів ІІ курсу з  творчістю  Янусарі Кавабата, на  етапі  формування мотивації навчання,    під час  перегляду  слайд-шоу  «Культура Японії» знайомлю учнів зі світом автора, готую до сприйняття його філософських поглядів, внутрішніх переконань, за допомогою пояснень та ілюстрацій збільшую ефект мотивації навчання.
  
Відеоматеріали
     За допомогою  документальних, художніх відеоматеріалів ми маємо можливість перенести образи з сторінок літературних  творів на екран. Звичайно, кінофільм ніколи не замінить книгу, але, я думаю, що для  глибшого аналізу образу літературного героя,  ілюстрації тієї чи іншої історичної епохи, створення національного колориту відеоматеріали незамінні.
Використовуючи документальні та художні відеоматеріали на своїх уроках, я  не лише ілюструю матеріал, а й формую в учнів  вміння аналізувати побачене, порівнювати з текстом художнього твору для глибшого вивчення навчального матеріалу. Так, на 
Я вважаю, що мистецтво навчання полягає не в  умінні повідомляти, а в умінні збуджувати, зацікавлювати, оживляти. Саме використання  мультимедійних презентацій, відеоматеріалів, інших інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі «оживить» будь-який урок, зацікавить учнів, пробудить їх до активної співпраці з вчителем. Вони є потужним засобом підвищення ефективності навчання, значно розширюють можливості подачі навчальної інформації за допомогою кольору, графіки, звуку. Також зростає мотивація учнів до навчання.

На уроках створюю ситуації успіху, стимулюю учнів до висловлювання власних думок; використовую різноманітні форми організації навчальної діяльності, орієнтовані на виявлення творчих здібностей.
·        перевірка домашнього завдання – індивідуальна, групова робота, робота в малих групах, тимчасові групи по виконанню випереджальних завдань, індивідуальних завдань за інтересами.
На певних етапах уроку використовую такі прийоми інтерактивного навчання:
·         «Мікрофон», «Незакінчене речення», анкетування, які допомагають виховувати взаємоконтроль, співпрацю, товариськість;
·        мотивація навчальної діяльності – прийом «Очікуваний результат» дає можливість учням самостійно визначити цілі уроку . Це сприяє  вихованню самостійності, розвитку логічного мислення
·        актуалізація опорних знань – робота в парах, «Так – ні», «Лови помилку», «Віночок», які підвищують якість знань школярів;
·        цитатна доріжка «Хто так сказав»;
·         «Рефлексія» (Що я вмію? Що я знаю? Що я ціную?);
·        вивчення нового матеріалу – мозковий штурм, літературний диктант, сенкан, «Займи позицію», «навчаючи – вчусь», які розвивають дослідницькі здібності, підвищують інтерес до навчання, формують читацьку культуру, розвивають творчі здібності учнів.
Уроки з використанням інтерактивних прийомів починаю проводити з 5 класу. Вагому роль відіграють проблемні запитання, які спонукають учнів виявляти творчу увагу, дають їм можливість вільно висловлювати свої думки. З великим задоволенням учні складають сенкани.
Прийом «мікрофон» надає можливість кожному сказати щось оперативно, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.
  Прийом «Незакінчені речення» часто поєднуються з мікрофоном і дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з думками інших. Учні вчаться говорити коротко, але по суті й переконливо. Прийом гронування (асоціативний кущ спонукає учнів думати вільно й відкрито щодо певної теми. Він націлений на стимулювання мислення школярів про зв’язки між окремими поняттями. Цей прийом може бути використаний як на стадії актуалізації, так і на стадії рефлексії, підбиття підсумків вивченої теми чи розділу.
Унікальність цього прийому полягає в тому, що він дає змогу дітям узагальнювати та систематизувати знання.
Прийом «Лови помилку» більш за все люблять учні. Пропонуються «провокаційні» запитання, у яких уже є помилка. На кожному уроці діти заповнюють «млинок» афоризмами з твору, які мають обмірковувати (наприклад, з «Різдвяної пісні у прозі» Ч. Діккенса запам¢яталися такі фрази, «Як люди живуть, такий їм має бути кінець, коли вони не змінять свого життя. Коли ж вони його змінять, то й кінець зміниться…» або «…усе життя він поводився , як наказує любов до людей, уміючи одривати в себе й допомагати іншим, і про нього казали, що вже хто-хто, а Скрудж уміє шанувати Різдво»). У «смітник» школярі викидають неправильні вчинки героїв (наприклад, «Йому подобалося протовплюватися дорогами людського життя, нехтуючи людським співчуттям» або «Скрудж повсюди носив з собою той холод»).
Літературні диктанти використовую для оперативної перевірки засвоєння прочитаного твору; перевірки знань учнів з вивченої теми.
В процесі роботи організовую як традиційні, так і нетрадиційні форми навчально-пізнавальної діяльності: інтегровані заняття, рольові ігри, нетрадиційні заняття та ін. До підготовки і проведення заняття часто залучаю самих учнів. Лише так вони відчувають себе співтворцями, а навчальний матеріал не залишить їх байдужими.

 Використання ІКТ у позакласній роботі з літератури
  Наш теперішній час  неможливо уявити без сучасних засобів масової інформації.  В ліцеї вирує насичене конкурсами,  змаганнями, відкритими заходами  життя. Учні вчаться складати вірші, намагаються донести свої ідеї, враження від побаченого і  почутого до загалу. А поділитися цими приємними моментами можуть,  втілюючи їх у  сторінки шкільних видань: інформаційний часопис «Дзвінок» та інформаційно-розважальний бюлетень «Форум».  (Додаток)
З 2002 року я керівник гуртка «Видавнича справа» .  На даний час випущено 62 примірники інформаційного часопису «Дзвінок» та 38  примірників інформаційно-розважального бюлетеня «Форум». Учні пробують себе у ролі журналістів, коректорів, редакторів, дизайнерів, дописувачів, фотокореспондентів.    Газета відображає бурхливе, різноманітне, неповторне, шкільне життя, допомагає учням реалізуватися в активному шкільному житті й зайняти свою позицію. Під час створення власної шкільної газети діти вчаться писати кореспонденції, нариси,  робити репортажі, брати інтерв’ю, оформлювати листівки, створювати сценарії шкільних вечорів та презентації, робити професійні фото, і навіть вести справжні журналістські розслідування. Колективна робота над проектом шкільної газети стимулює учнів до творчості, розвиває організаторські якості, аналітичне мислення, залучає до участі в громадському житті школи. У дітей, які беруть участь у створенні шкільної газети, підвищується інтерес до шкільного життя та навчання, покращуються взаємини у колективі, виявляється відповідальність до своїх обов’язків, самостійно набирають і правлять матеріал на комп’ютері.
Часто шкільні твори виходять поза межі уроку, класу. Так, вивчаючи твір Ернеста Хемінгуєя "Старий і море", учні пишуть про свої мрії, проявляють зацікавленість щодо «пурпурових вітрил»  своїх друзів, вчителів і з задоволенням беруть інтерв’ю. Отримуються цікаві статті.
Створено такі тематичні газети: «Ювілей М.Булгакова», «200-річчя М.Ю. Лермонтова» «Петрарка присвячується» (Додаток)
         Вихованці гуртка «Видавнича справа»  беруть активну участь у конкурсі «Нащадки переможців», який охоплює молодих журналістів навчальних закладів області. Конкурс проводиться департаментом освіти і  науки облдержадміністрації спільно із Запорізькою обласною молодіжною громадськістю «Акцент» та присвячений Перемозі у  Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Роботи учнів були відзначені Грамотами. (Додаток)


3.Результати діяльності
 Досвід роботи презентувала на засіданнях міжшкільного та районного методичних об’єднань учителів російської мови та зарубіжної літератури, представлено на сторінках блогу  ліцейного сайту 
Брала участь у проведені   обласного семінару керівників методичних об’єднань вчителів зарубіжної літератури, методистів-кураторів словесників.
Презентація та виступ на тему «Календар пам ятних дат»
Виступ на ліцейному методобєднанні   на тему:  «Тестовий контроль з використанням комп’ютерних технологій» Велику увагу приділяю роботі з обдарованою молоддю.З метою виховання національной свідомості шляхом залучення талановитой молоді до інформаційних процесів, популярізації дослідницької діяльності у галузі журналістики, формування медіакультури учнів, навчання базовим навичкам журналістської майстерності залучаю до занять у "Юніор-студії"Малій академії наук учнівської молоді.

         
  
ВИСНОВОК
 Отже, розвиток творчих здібностей шляхом інтерактивних форм навчання в умовах використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури  сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності, допомагає виявити і розвивати творчі здібності, таланти; стимулює розвиток творчої активності, творчих здібностей. Система навчання в умовах ІКТ сприяє моделюванню творчої обстановки, виховного середовища, які є необхідними умовами для надання адресної допомоги кожному учню у його розвитку, становленні як особистості, творить процес здобуття знань цікавим, захоплюючим, творчим. Така модель взаємопоєднаних педагогічних підходів, методів, прийомів, форм, засобів навчання сприяє підвищенню рівня навчальних досягнень, формуванню життєвих компетентностей, загальнолюдських цінностей, подальшій соціалізації особистості.

Кроссенс "Зимова ніч"